Untitled

REGULAMIN TURNIEJU KOSZYKÓWKI 4BASKET.PL

 1. Mecze rozgrywane są 5 na 5, czas gry 2 x 11min ryczałt na etapie grupowym, następne etapy również 2 x 11min. Ostatnia minuta drugiej połowy każdego meczu czas zatrzymywany jeśli różnica punktów miedzy drużynami wynosi 6 lub mniej. Dogrywka trwa 3 min z zasadą ostatniej minuty j.w. Mecze sędziowane przez licencjonowanych arbitrów, reszta zasad zgodnie z FIBA.
 2. Drużyna może  maksymalnie składać się z 10 zawodników (5 + 5 na zmianę)
 3. Drużyna może wziąć jeden czas 20 sekundowy w każdej połowie meczu. W przypadku dogrywki żadnej z drużyn nie przysługuje czas (nawet jeśli drużyna nie wykorzystała przerwy na żądanie podczas regulaminowego czasu gry).
 4. Zawodnik, który otrzyma przewinienie dyskwalifikujące pauzuje 1 następny mecz. Po otrzymaniu drugiego przewinienia dyskwalifikującego w kolejnych meczach, zawodnik zostaje wykluczony z turnieju.
 5. Drużyny są zobowiązane do posiadania jednolitych koszulek z wyraźnymi numerami, pod rygorem niedopuszczenia do gry
 6. Organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę
 7. Przerwa między połowami trwa 2 min tylko na etapie pucharowym, rozgrzewka przedmeczowa 3 min.
 8. Limit przewinień osobistych jest skrócony do 4, czyli zawodnik po otrzymaniu czwartego przewinienia zostaje wykluczony z danego meczu
 9. Dany zawodnik może grać tylko w jednej drużynie
 10. Opłata za turniej nie podlega zwrotowi
 11. Po wypełnieniu zgłoszenia, drużyna ma 48h na dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 320 zł za całą drużynę.
 12. Sprawy sporne rozstrzyga organizator, interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
 13. W turnieju moga brać udział osoby mające nie mniej niż 17 lat. Wspomniane osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyc pisemną zgodę rodziców/opiekunów przed turniejem pod rygorem niedopuszczenia do gry.
 14. Czas oczekiwania na drużynę wynosi maksymalnie 3 min, w przeciwnym wypadku odgwizdany jest walkower.
 15. Zawodnicy składając własnoręczny podpis na papierowym zgłoszeniu oświadczają, iż biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia profesjonalnego zaplecza medycznego.
 16. Turniej odbywa sie w formule OPEN.
 17. Walkower dla drużyny zwycięskiej wynosi 10-0.
 18.  24 sekundy mierzone są przez arbitrów boiskowych.